1

Dinesh Sharma

2

Ranjan Mukherjee

3

Antara Dutta

4

Rajkamal Chaturvedi

5

Er Rajesh Verma

6

Prashant Chatterjee

7

Prashant Upase

8

Julius Leonard Horwood

9

Mona Suri

10

Yatharth Sharma

11

Seema Dubey

12

Prabhat Jain

13

Reuben Sahae

14

Sanjay Tandon

15

Ishan Jain

16

Yogendra Katare

17

Richa Bhatnagar

18

Sapna Sahay

19

Manoj Khandelwal

20

Anand Mishra

21

Kuldeep Golani

22

Tarun Nagar

23

Srajit Jain

24

Amit Chakravarty

25

Moumita Gupta